Sowing the Seed

OUR Community OUR Future OUR food

Started by owners Joanne and Milo Butler in 2009 OURganic Gardens has become an outdoor green space focused on food, sustainability, and horticulture.

 

We provide educational courses , volunteer days , experience and training as well as community garden events and garden walks at our home  in NorthWest Donegal.

We strive to provide all walks of the community with a sense of ‘connection’ to where our food comes from, to encourage them to become environmentally aware, and to live more self-sufficiently.

 

As well as planned workshops and events we can cater educational packages to provide groups and businesses with the knowledge they need to make responsible decisions about how they live their lives, while surrounded by the beauty and wonder of the natural landscape OURganic Gardens has to offer.

 

We are only at the beginning of our dream here at OURganic Gardens and we look forward to you joining us on our journey.

Ag Fás an Síol

ÁR bpobal ÁR dtodhchaí ÁR mbia

 

Chuir na húinéirí, Joanne agus Milo Butler, tús leis an ghnó seo sa bhliain 2009. Tá gáirdíní OURganic anois ina spás glas lasmuigh atá dírithe ar bhia, ar inbhuanaitheacht agus ar ghairneoireacht.

Soláthraítear cúrsaí oideachasúil, laetha deonacha, taithí agus oiliúint chomh maith le himeachtaí pobail garradóireachta agus siúlóidí garradóireachta ag ár mbaile in Iarthuaisceart Dhún na nGall.

Déanann muid iarracht siúlóidí a chur ar fáil don phobal le braistint ‘ceangail’ le cá háit as a dtagann ár gcuid bia, le hiad a spreagadh le bheith feasach ar an chomhshaol, agus le maireachtáil níos neamhspleáchaí.

 

Maraon le ceardlanna agus imeachtaí atá pleanáilte, tig linn riaradh ar phacáistí oideachasúl do ghrúpaí agus do ghnónna chun an t-eolas atá de dhíth orthu chun cinntí a dhéanamh faoi cén dóigh lena saol a chaitheamh,  timpeallaithe ag áillneacht agus iontas an tírdhreach nádúrtha a ofrálann Gairdíní OURganic.

Níl muid ach ag tús ár mbrionglóid anseo ag Gairdíní OURganic agus táimid ag súil go mbeidh tú linn ar ár dturas.